صفحه معرفی طراحان
طراحان ما
محمدرضا محمدی نویسنده سایت
محمدرضا محمدی
مهارت ها : HTML CSS PS DW FL CDRaW IL

مختصری از من : با سلام بنده محمدرضا محمدی هستم متولد سال 1378 ، 8 ساله وارد دنیای مجازی شدم و 2 ساله به صورت جدی کدنویسی رو دنبال میکنم امید وارم در کنار کادر مجرب سایت انتظار های شمارو برآورده کنم
عنوان عکس
زینب نجفی
مهارت ها : HTML C++ PSC# DW

مختصری از من : با سلام بنده زینب نجفی هستم متولد سال 1376 ، مهندسی تکنولوژی نرم افزار خوندم و به مدت 3 ساله برنامه نویسی رو دنبال میکنم امید وارم در کنار کادر مجرب سایت انتظار های شمارو برآورده کنم
عنوان عکس
محمد مهدی ناظم الرعایا
مهارت ها : HTML CSS PS DW FL CDRaW IL

مختصری از من : با سلام بنده محمد مهدی ناظم الرعایا هستم متولد سال 1378 ، چهار ساله وارد دنیای مجازی شدم و 2 ساله به صورت جدی کدنویسی رو دنبال میکنم امید وارم در کنار کادر مجرب سایت انتظار های شمارو برآورده کنم
عنوان عکس
محمد مهدی ناظم الرعایا
مهارت ها : HTML CSS PS DW FL CDRaW IL

مختصری از من : با سلام بنده محمد مهدی ناظم الرعایا هستم متولد سال 1378 ، چهار ساله وارد دنیای مجازی شدم و 2 ساله به صورت جدی کدنویسی رو دنبال میکنم امید وارم در کنار کادر مجرب سایت انتظار های شمارو برآورده کنم